Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

Nasze przedszkole oferuje dzieciom: 

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
 • fachową opiekę,
 • smaczne i zdrowe posiłki dostosowane do norm żywieniowych,
 • zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku,
 • wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym-parku oraz placu zabaw,
 • spacery i wycieczki do miasta i do różnych ciekawych miejsc, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w koncertach muzycznych ,przedstawieniach teatralnych itp,
 • wspaniałe bale karnawałowe.

Nasze przedszkole oferuje rodzicom: 

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin ich pracy,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniach 
  i rozwoju dziecka,
 • udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy dzieci,
 • udział w różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych i prezentacjach.

W ramach pobytu oferujemy bezpłatnie zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów:

 • zajęcia ze specjalistą z zakresu logopedii,
 • religię
 • j.angielski
 • rytmikę
 • logorytmikę
32681