Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Ramowy rozkład dnia:

7.00–8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00–8.30
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.rozwijające percepcję wzrokową  i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30–8.45
Ćwiczenia poranne.

8.45–9.00
Przygotowanie do śniadania.

9.00–9.30
Śniadanie.

9.30–11.00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11.00–11.45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.45–12.00
Przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30
Obiad.

12.30–12.45
Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45–13.45
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45–14.00
Przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.15
Podwieczorek.

14.15–16.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne.

29860