Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Mam talent

Mam talent

Treść

Zachęcamy wszystkich chętnych przedszkolaków do udziału w konkursie talentów ,, Mam talent" Szczegóły i regulamin poniżej.

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”

§ 1

 ORGANIZATOR KONKURSU

1.Organizatorem konkursu „MAM TALENT” jest Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gorlicach.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gorlicach.

2. W Konkursie mogą brać udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły ( dzieci).

§ 3

CELE KONKURSU

1.Promowanie pasji twórczych.

2. Odkrywanie talentów.

3. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie dziecka lub zespołu do dnia 18.03.2022 r.

2. Konkurs odbędzie się 24.03.2022r. w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Gorlicach

3. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

a) dzieci młodsze 3- 4 latki

b) dzieci starsze 5 latki

c) dzieci starsze 6 latki

4. Konkurs obejmuje rozmaite zdolności dzieci:

a) taniec,

b) muzyka/ śpiew, gra na dowolnym instrumencie,

c) mała forma sceniczna,

d) recytacja, kabaret,

e) występy sportowe,

f) inne rodzaje umiejętności, np. wiedza z jakiejś określonej dziedziny.

5.W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione

wymagania:

a) rodzice sami przygotowują swoje dzieci do występu,

b) rodzice zapewniają dzieciom wszystkie potrzebne do występu akcesoria,

c) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki, należy zapewnić uczestnikowi

podkład muzyczny na dowolnym nośniku -CD/ audio/ USB i dostarczyć Organizatorowi, min.

dzień przed finałem Konkursu,

d) czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut

e) pokaz nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestnika i osób znajdujących się na widowni.

§ 5

PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie do Konkursu .

2. Każdy ma prawo wziąć udział w konkursie jeżeli spełnia wymogi regulaminu.

3. Niestawienie się w Przedszkolu w dniu rozpoczęcia finału Konkursu, oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 6

OCENA WYSTĘPÓW

1. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich występów .

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

27602