Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

„Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesności – 200 lat Ignacego Łukasiewicza”

„Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesności – 200 lat Ignacego Łukasiewicza”

Treść

Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Caritas w Gorlicach, we współpracy z Miastem Gorlice, serdecznie zapraszają do udziału w Wiosennym, Integracyjnym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Gorlic i Ziemi Gorlickiej „Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesności – 200 lat Ignacego Łukasiewicza”.

Celem konkursu jest terapia poprzez sztukę, kultywowanie pamięci wielkiego rodaka, wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza, promocja miasta Gorlice i regionu gorlickiego, rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz integracja dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do dzieci z Miejskich i Niepublicznych Przedszkoli, uczniów Miejskich Zespołów Szkół oraz uczniów Szkół Specjalnych. Każda placówka może dostarczyć do 5 prac.

Tematyką prac jest gorlicka lampa naftowa dawnej i dziś, widziana oczami dzieci i młodzieży. Mile widziane są efekty świetlne oraz elementy architektury regionalnej. Technika wykonania prac: forma przestrzenna 3D, technika dowolna, format (szer., gł., wys.) 30 cm x 30 cm x 50 cm, bądź praca plastyczna w formacie A3, (rysunek, malarstwo, kolaż).

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

Kategoria I – przedszkola
Kategoria II – szkoły podstawowe
Kategoria III – przedszkola i szkoły specjalne

Podpisane prace wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku (załącznik nr 2), prosimy dostarczyć lub przesłać do 16 maja 2022 r. na adres:

Dom Rehabilitacyjno–Opiekuńczy Caritas
ul. M. Konopnickiej 21,
tel. 18 3535160,
email: sekretariatdro.caritas@interia.pl

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu „Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesności – 200 lat Ignacego Łukasiewicza” - pdf

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pdf

Zaproszenie - pdf

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody! Serdecznie zapraszamy!

źródło: gorlice.pl

9003